Kategorier
Om radon

Tio viktiga fakta om radon

För att upptäcka radon är det nödvändigt att utföra en radonmätning. I Sverige är högsta tillåtna nivå av radonhalten i inomhusmiljöer 200 bq/m3. För att få en tillförlitlig mätning och bestämma det årliga medelvärdet, bör mätningen göras under minst två månader under eldningssäsongen. Här är 10 viktiga fakta om radon:

  1. Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran och andra radioaktiva grundämnen sönderfaller i marken och i berggrunden.
  2. Radon är osynlig, luktfri och smaklös, vilket gör att det är svårt att upptäcka utan särskilda tester.
  3. Inandning av höga halter av radon under en längre tid ökar risken för lungcancer. Det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning.
  4. Radon är vanligt förekommande i många delar av världen, särskilt i områden med hög berggrund och mark med höga halter av radioaktiva ämnen.
  5. Radonhalterna kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive årstid, väder, byggmaterial och ventilationsnivåer.
  6. Radonmätning är den enda säkra metoden för att fastställa om en byggnad har höga radonhalter.
  7. Det finns flera sätt att minska radonhalterna i ett hem eller en byggnad, inklusive att täta sprickor och öppningar i byggnadens grund och att installera ventilationssystem med hög effektivitet.
  8. Radon kan också komma från dricksvatten och byggmaterial, som exempelvis blåbetong.
  9. Det är viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar i hem och andra byggnader för att minimera riskerna för hälsoproblem.
  10. Det finns flera organisationer och myndigheter som arbetar för att öka medvetenheten om radon och hur man kan minimera exponeringen, inklusive WHO.

Det är viktigt att söka hjälp för att identifiera orsaken och vidta lämpliga åtgärder om radonhalterna är för höga. För att lösa problemet kan åtgärder som att öka ventilationen eller täta och isolera beroende på var radonet kommer ifrån, vara lämpliga. Radon som finns i hushållsvattnet kan elimineras genom luftning av vattnet innan det når bostaden. Beroende på källan genomförs en radonsanering på olika sätt. Priset för en radonsanering varierar beroende på huset och vilka åtgärder som krävs. Vissa åtgärder kan vara dyrare än andra.